Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN SINH HỌC – LỚP 10 | BÀI 21: ÔN TẬP SINH HỌC TẾ BÀO

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 10

Bài giảng: Bài 21: Ôn tập phần Sinh học tế bào

Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THPT Chu Văn An