MÔN SINH HỌC – LỚP 10 | VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 10

Bài giảng: Virus và bệnh truyền nhiễm

Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THPT Chu Văn An