MÔN SINH HỌC – LỚP 10 | BÀI 25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 10

Bài giảng: Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giáo viên: Trần Tuấn Anh – THPT Lý Tử Tấn