MÔN SINH HỌC – LỚP 10 | ÔN TẬP HỌC KỲ II

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 10

Bài giảng: Ôn tập học kỳ II

Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THPT Chu Văn An