Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN TOÁN – LỚP 11 | QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (TIẾT 3)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán học- Lớp 11

Bài giảng: Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 3)

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Du – THPT Quang Trung