Hiểu sâu hơn về thấu kính mỏng

Hiểu sâu hơn về thấu kính mỏng

Ghi chú: Vật Lý trực quang Fanpage

Phần 1: Định nghĩa

Thấu kính là một khối chất trong suốt Giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.

Thấu kính là một khối chất trong suốt Giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng
Thấu kính là một khối chất trong suốt Giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng

Nếu chùm tia tới song song cho chùm tia ló hội tụ -> Thấu kính hội tụ.

Nếu chùm tia tới song song cho chùm tia ló phân kì -> Thấu kính phân kỳ.

Hiểu sâu hơn về thấu kính mỏng
Hiểu sâu hơn về thấu kính mỏng

Thấu kính lồi còn gọi là thấu kính rìa mỏng. Thấu kính lõm còn gọi là thấu kính rìa dày.

 Thấu kính lồi còn gọi là thấu kính rìa mỏng. Thấu kính lõm còn gọi là thấu kính rìa dày.
Thấu kính lồi còn gọi là thấu kính rìa mỏng. Thấu kính lõm còn gọi là thấu kính rìa dày.

Thể thủy tinh của mắt người là một thấu kính lồi giúp tạo ảnh trên võng mạc

Thể thủy tinh của mắt người là một thấu kính lồi giúp tạo ảnh trên võng mạc
Thể thủy tinh của mắt người là một thấu kính lồi giúp tạo ảnh trên võng mạc

Phần 2: Tính chất cần nhớ

Tính chất 1: Mọi tia tới qua quang tâm O sẽ truyền thẳng

Mọi tia tới qua quang tâm O sẽ truyền thẳng
Mọi tia tới qua quang tâm O sẽ truyền thẳng

Lưu ý 1: Các tính chất đối với thấu kính hội tụ

Tính chất 2: Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính.

Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính
Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính

Tính chất 3: Tia tới song song với truc chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.

Tia tới song song với truc chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.
Tia tới song song với truc chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.

Lưu ý 2: Các tính chất đối với thấu kính phân kỳ

Tính chất 4: Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm đường kéo dài của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính

Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm đường kéo dài của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính
Tiêu điểm ảnh chính là giao điểm đường kéo dài của chùm tia ló khi chùm tia tới song song với trục chính

Tính chất 5: Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính

Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính
Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính

Phần 3: Ứng dụng thực tiễn thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ

Ứng dụng 1: Vật kính của máy ảnh là một thấu kính lồi tạo ảnh trên phim.

Vật kính của máy ảnh là một thấu kính lồi tạo ảnh trên phim
Vật kính của máy ảnh là một thấu kính lồi tạo ảnh trên phim

Ứng dụng 2: Kính thiên văn khúc xạ là hệ 2 thấu kính hội tụ dùng để quan sát các vật ở xa.

Kính thiên văn khúc xạ là hệ 2 thấu kính hội tụ dùng để quan sát các vật ở xa
Kính thiên văn khúc xạ là hệ 2 thấu kính hội tụ dùng để quan sát các vật ở xa