MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ HIDROCACBON (T3)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Đại cương hóa học hữu cơ Hidrocacbon (Tiết 3)

Giáo viên: Đào Hữu Toàn – THPT Chu Văn An