MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ CACBON, SILIC VÀ HỢP CHẤT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Hệ thống hóa kiến thức về cacbon, silic và hợp chất của chúng

Giáo viên: Bùi Diệu Linh – THPT Chuyên Hà nội – Amsterdam