MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | HÓA HỌC VỚI CÁC VẤN ĐỀ KT, XH, MT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Hóa học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường

Giáo viên: Vũ Thị Phương Quế – THPT Chuyên Nguyễn Huệ