MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch, một số chất khí.Nhận biết một số chất vô cơ

Giáo viên: Vũ Thị Phương Quế – THPT Chuyên Nguyễn Huệ