MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ HIDROCACBON (T1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Đại cương Hóa học hữu cơ và Hiđrocacbon (tiết 1)

Giáo viên: Đào Hữu Toàn – THPT Chu Văn An