MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | KIẾN THỨC VỀ NITƠ, PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12

Bài giảng: Hệ thống hóa kiến thức về Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng. Phân bón hóa học

Giáo viên: Bùi Diệu Linh – Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam