Trung học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Học tốt toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong chương trình Toán 8 nói riêng và Toán học phổ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Chia đơn thức cho đơn thức – Học tốt toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Toán…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Căn bậc 3 lớp 9 – Giải toán 9 nhanh nhất

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Căn bậc 3 là một trong những kiến thức không thực…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Rút gọn biểu thức lớp 9 – Học toán cấp tốc

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Rút gọn biểu thức là một trong những dạng toán cơ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Học tốt toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Dấu giá trị tuyệt đối là một kiến thức rất quen…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức lớp 8 – Học toán

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Toán học là môn học không chỉ được sử dụng tại…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai – Học Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai là…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Học toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Để có thể làm tốt các bài tập liên quan đến…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Phép cộng các phân thức đại số – Bí quyết cải thiện môn toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Toán học đại số là môn học thú vị nhưng cũng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Rút gọn phân thức – Học tốt toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Toán học là một môn học vô cùng quan trọng, nó…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học

Độ cao của âm là gì? Kiến thức vật lý 7 bạn cần biết

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Âm thanh là một trong những lĩnh vực mà vật lý…

Posted in Trung học

Gương cầu lõm là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Bên cạnh những kiến thức quen thuộc về gương cầu lồi…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học

Gương cầu lồi là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Có tất cả 3 loại gương khác nhau thường được mọi…

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Posted in Trung học Vật Lý

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì? Kiến thức lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Đối với vật lý học lớp 7, quang học là một…

Định luật phản xạ ánh sáng là gì
Posted in Trung học Vật Lý

Định luật phản xạ ánh sáng là gì bạn có biết? Kiến thức lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Kiến thức vật lý 7 được đánh giá là nặng và…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Truyền tải điện năng đi xa là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Kiến thức về truyền tải điện năng đi xa vô cùng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Máy phát điện xoay chiều là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Một trong những thiết bị điện cực kỳ quen thuộc và…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Dòng điện xoay chiều là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Dòng điện xoay chiều là một kiến thức vô cùng phổ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Học giỏi môn vật lý không hề khó. Để có thể…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Vận tốc trung bình là gì? Vận tốc là gì? Kiến thức vật lý 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Vận tốc là một trong những phần khó của bài tập…