Trung học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Sơ đồ mạch điện chiều dòng điện là gì? Kiến thức vật lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Đối với chương trình vật lý 7, học và hiểu về…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Chất dẫn điện và chất cách điện là gì? Kiến thức vật lý 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Đối với chương trình vật lý cấp trung học cơ sở,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Đường kính và dây của đường tròn – Học tốt Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Đường tròn là một trong những hình học khó với nhiều…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây – Học tốt Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong chương trình Toán học lớp 9, liên hệ giữa dây…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Tứ giác nội tiếp đường tròn – Học tốt Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Tứ giác nội tiếp đường tròn là một trong những chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung – Nâng cao điểm Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong đường…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Góc nội tiếp – Lý thuyết và các dạng bài tập liên quan Toán 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Góc nội tiếp trong hình học là kiến thức vô cùng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Nhân đa thức với đa thức – Thực hành toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Nhân đa thức với đa thức lớp 8 là phần kiến…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Nhân đơn thức với đa thức – Học toán 8 hiệu quả

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Nhân đơn thức với đa thức là dạng toán đầu tiên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Tính chất tia phân giác của một góc – Giải mã toán hình học 7

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Ở chủ đề lần này, Vietlearn sẽ cùng với các bạn…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Học tốt toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Bài toán hình học về tam giác đồng dạng là một…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Các trường hợp đồng dạng toán 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong toán học và đặc biệt là ở phần hình học,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Học tốt toán lớp 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Toán học là môn học rất quan trọng trong các chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán học Trung học

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng 8 phương pháp – Toán học 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Các em học sinh lớp 8 hẳn đang trong quá trình…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Động cơ điện một chiều là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong kho tang kiến thức vật lý 9, bài học về…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Ứng dụng của nam châm là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Nam châm là một trong những vật dụng cực kỳ phổ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học

Sự truyền ánh sáng là gì? Kiến thức lý 7 quan trọng

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Sự truyền ánh sáng là một trong những kiến thức vô…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Phân biệt sự sôi và sự bay hơi như thế nào? Kiến thức lý 7 hay nhất

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Sự sôi là một trong những kiến thức vô cùng quan…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Sự bay hơi và sự ngưng tụ là gì? Kiến thức lý 6 bạn cần biết

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong chương trình vật lý của lớp 6, bên cạnh học…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Trung học Vật Lý

Sự nóng chảy và sự đông đặc là gì? Kiến thức lý 6

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Đối với các em học sinh, có thể sự nóng chảy…