MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Bài 23: Hướng động

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam