MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | BÀI 38, 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SINH TRƯỞNG

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Bài 38, 39: Các nhân tố ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển ở động vật

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiên – THPT Chuyên Nguyễn Huệ