MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT (TIẾT 2)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Chủ đề: Sinh sản ở động vật – Tiết 2

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam