MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Cảm ứng ở động vật (Tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam