Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

MÔN SINH HỌC – LỚP 11 |CHỦ ĐỀ: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiên – THPT Chuyên Nguyễn Huệ