MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam