MÔN SINH HỌC – LỚP 11 | CHỦ ĐỀ: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Sinh sản ở thực vật

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam