MÔN SINH HỌC – LỚP 11| ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giáo viên: Vũ Thị Sen – THPT Trần Nhân Tông