MÔN SINH HỌC – LỚP 11| SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT (TIẾT 1)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 11

Bài giảng: Sinh sản ở thực vật (Tiết 1)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiên – THPT Chuyên Nguyễn Huệ