BÀI SỐ 4 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Nhìn hình điền số?

10_1.jpg

CÂU 2:

Bạn đoán xem số nào nhé?

10_2.jpg

CÂU 3:

Bạn hãy di chuyển hai que diêm lại đúng vị trí để kết quả phép Tính là đúng:

11.jpg

CÂU 4:

Số này nằm trong phạm vi các số tự nhiên từ 1 đến 58. Khi viết “nó” không sử dụng các chữ số

1; 2; 3.

Ngoài ra “nó” là số lẻ và không chia hết cho các số 3; 5; 7. Vậy “nó” là số nào?

CÂU 5:

(Đố mẹo):

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn sẽ thắp vào đâu trước tiên?

CÂU 6:

Ba hoàng tử ở ba nước làng giềng muốn cầu hôn với công chúa. Vua cha đặt ra câu hỏi sau:

“Giỏ này đựng mận. Nếu ta cho hoàng tử thứ nhất một nửa số mận và thêm một quả, hoàng tử thứ hai một nửa số mận còn lại và thêm hai quả. Hoàng tử thứ ba một nửa số mận còn lại và thêm 3 quả, thì giỏ mận sẽ không còn quả nào”.

Nếu ai tìm được lúc đầu trong giỏ có bao nhiêu quả mận thì sẽ được cưới công chúa. Mấy chàng hoàng tử nọ nghĩ mãi không ra, bạn hãy thử giải giúp họ?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 4

CÂU 1:

Số ghi dưới mỗi hình là số giao điểm mà các đường thẳng có trong hình đó cắt nhau. Hình thứ nhất có 1 giao điểm giao nhau, hình thứ hai có 3 giao điểm giao nhau, hình thứ ba có 4 giao điểm giao nhau và hình thứ tư có 2 giao điểm giao nhau. Vậy số điền vào dấu chấm hỏi là số 2.

102_1.jpg

CÂU 2:

Số ghi dưới mỗi hình là số phần mặt phẳng mà các đường thẳng có trong hình đó chia ra. Hình thứ nhất có 4 phần, hình thứ hai có 7 phần, hình thứ ba có 9 phần và hình thứ 4 có 6 phần. Vậy số điền vào dấu hỏi chấm là số 6.

102_2.jpg

CÂU 3:

Bài giải:

Ta chuyển que diêm ở giữa số 8 để có chữ số 0, lấy que diêm đó ghép vào chữ số 5 của số 502 để được số 602.

Lấy 1 que diêm ở chữ số 2 của số 602 và đặt vào vị trí khác của chữ số 2 đó để chuyển số 602 thành số 603, ta có phép tính đúng:

103.jpg

CÂU 4:

Bài giải:

Nó là số lẻ nằm trong phạm vi các số tự nhiên từ 1 đến 58, khi viết nó không sử dụng các chữ số 1; 2; 3 nên nó có thể là: 5; 7; 9; 45; 47; 49; 55; 57.

Nhưng nó không chia hết cho 3; 5; 7 nên trong các số trên chỉ có số 47 là thỏa mãn. Vậy nó là số 47.

CÂU 5:

Bài giải:

Có mỗi một que diêm thì làm sao mà thắp? Quệt vào tường làm sao cháy? Nên không thắp được.

CÂU 6:

Hướng dẫn:

A: 2 B – 1 C: 2 D – 2
E: 2 G – 3 H

104.jpg

Ta dùng lưu đồ trên để nghiên cứu bài toán:

– Vòng tròn A chỉ số mận lúc đầu.

– Vòng tròn B chỉ số mận còn lại sau khi đã cho bớt một nửa.

– Vòng tròn C chỉ số mận còn lại sau khi đã cho bớt một quả nữa.

– Vòng tròn D chỉ số mận còn lại sau khi đã cho bớt một nửa nữa.

Ta thấy rằng: A : 2 = B

Vậy ta viết dấu “: 2” lên bên trên mũi tên nối từ A đến B.

Lại có B – 1 = C

Vậy ta viết dấu “- 1” lên bên trên mũi tên nối từ B đến C.

Cứ như vậy ta có lưu đồ trên. Biết rằng h = 0 ta có thể đi ngược trở lại để tìm a bằng cách đảo ngược các phép tính như sau:

105.jpg

34 x 2 17 + 1 16 x 2
8 + 2 6 x 2

Vậy lúc đầu trong giỏ có 34 quả mận.

Bài giải:

Sau khi cho hoàng tử thứ ba, trong giỏ còn:

(0 + 3) x 2 = 6 (quả mận)

Sau khi cho hoàng tử thứ hai, trong giỏ còn:

(6 + 2) x 2 = 16 (quả mận)

Lúc đầu trong giỏ có:

(16 + 1) x 2 = 34 (quả mận)

Đáp số: 34 (quả mận).