Tại sao con nhạy ăn len?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 5 – Arkady Leokum t giống nhạy được đặt cho cái tên là “nhạy quần áo”. Và nhiều người “hằm” lũ nhạy này lắm, vì chúng đục lỗ làm hư quần áo, áo lông thú, chăn mền và thảm, nhưng oan ơi ông địa! Nhạy không có dính dáng gì đến việc phá hoại này hết. Nói đúng ra nó không trực tiếp, nhưng gián tiếp phá hoại thì nó lại rất tích cực. Giản dị là vì con nhạy không bao giờ ăn uống gì ráo suốt cả đời nó. mục đích hay là lẽ sống duy nhất của nhạy là… đẻ. đẻ trứng. đẻ xong là chết. Vậy thì sự phá hoại do ai gây ra? Do lũ nhạy con. một khi đã trưởng thành, dứt khoát nhạy không phá hoại. Nhưng lúc còn trong giai đoạn ấu trùng thì ấu trùng nhạy “quậy” hết biết.

Nhạy đẻ trứng và trứng dính chặt vào len, lông thú, thảm… Sau khi đẻ ra chừng một tuần lễ thì trứng nhạy nở thành ấu trùng, thành sâu. Cái gì xảy ra sau đó còn tùy nhạy thuộc loại nào. Vì tại Bắc mỹ có tới ba giống nhạy. một là nhạy “làm hộp”, rất phổ biến ở Bắc Hoa Kỳ và ở Canada. Hai là nhạy “giăng tơ” thường sống ở các bang miền Nam Hoa Kỳ. Ba là nhạy “phá thảm”, bọn này xuất hiện lung tung khắp nơi.

Ấu trùng hay sâu nhạy “làm hộp” đã tạo ra những cái ống bên ngoài sợi len mà chúng ăn và lấy tơ lót những cái ống này. Chúng sẽ sống trong ống ấy. Còn ấu trùng nhạy “giăng tơ” luôn luôn rời bỏ cái mạng nhện của chúng để làm cái kén tơ khác. Ấu trùng nhạy “phá thảm” thì ăn len, sau đó đào một lô “đường hầm” rồi lấy tơ lót ổ. Khi lớn đủ, chúng chui vô một trong những đường hầm này và ở lì đó cho đến khi trở thành con nhạy.

Vậy, để ngừa nhạy phá quần áo, nêm… thì phải làm sao để trứng nhạy không thể bám vào đó. Trước khi xếp quần áo mùa đông lại để cất đi thì phải đem hong gió và chải cho thật sạch trứng nhạy dính trên đó. Nên gói áo lông… vào giấy dầy hoặc tốt hơn nên xếp vào hộp giấy vì nhạy không thể cắn lủng giấy. Long não (băng phiến) chỉ giữ cho nhạy không lại gần chứ không thể diệt nhạy đã có mặt ở quần áo.