Ai đã đặt ra chữ số “zéro”?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 5 – Arkady Leokum đối với bạn thì con số “zero” (số không) có đáng gì đâu mà thiên hạ trầm trồ, xuýt xoa khen là “sáng tạo vĩ đại” nhất của con người? Bạn ơi, đừng đánh giá thấp nó nhé. đó thật sự là một khái niệm có ảnh hưởng vĩ đại nhất trong lịch sử sáng tạo của loài người. Bởi vì nhờ nó mà toán học mới có thể phát triển ngày càng cao đấy.

Mãi cho đến thế kỷ thứ XVI, hệ thống chữ số được dùng ở châu Âu vẫn là hệ thống chữ số La Mã mà người La Mã đã “chế” ra cách đó hơn hai ngàn năm trước. đó là hệ thống “chữ” số theo đúng nghĩa đen. Thí dụ: chữ I là số 1, chữ V là số 5, chữ X là số 10, chữ L là số 50, chữ C là số 100. để đọc số La Mã, có khi bạn phải làm nhẩm một bài toán hoặc nhiều bài toán cộng hoặc trừ. Thí dụ: IV có nghĩa là 5 trừ 1 tức là 4, hoặc VI là 5 cộng 1 tức là 6. Bạn thử đọc: MDCLXLVIII xem nó là số nào, và phải làm bao nhiêu phép tính cộng, trừ? Số 1648 đó.

Thật là rắc rối!

Trước Công nguyên rất lâu, người Ấn độ đã đặt ra hệ thống chữ số “tiến bộ” hơn hệ thống chữ số La Mã bội phần. Hơn xa! Hệ thống chữ số này đã được người Ả Rập du nhập vào châu Âu từ thế kỷ thứ IX và được gọi là hệ số đếm Ấn – Ả Rập. Hệ thống này chỉ có chín chữ số 1, 2, 3… 9 và chữ zero. Các bạn lưu ý: zero không phải là chữ số mà là biểu tượng của khái niệm “không” và được ký hiệu là 0. Trong cách viết “chữ số” này, vị trí của mỗi chữ số cực kỳ quan trọng. Cũng vẫn là chữ số 6 và 9 chẳng hạn, vị trí của chúng khác nhau thì biểu tượng số lượng khác nhau.

Rõ ràng là 96 thì lớn hơn 69.

Ta lấy số 20 chẳng hạn để giải thích ý nghĩa của chữ zero. Số 2 đặt ở hàng chục, zero đặt ở hàng đơn vị, có nghĩa là hai chục và KHÔNG (đƠN VỊ) hay là hai mươi đơn vị.

Hệ chữ số La Mã không có khái niệm zero. để viết 205 hệ La Mã viết “CCV”. Hệ chữ số Ấn – Ả Rập đặt số 2 ở hàng trăm, chữ zero ở hàng chục có nghĩa là “KHÔNG CHỤC” và chữ số 5 ở hàng đơn vị, cả chữ số này có nghĩa là hai trăm và 5 đơn vị.