Ai khám phá ra nguyên tử?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Ý tưởng về nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của vật chất đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Ngày nay chúng ta biết nguyên tử không phải là thành phần nhỏ nhất mà còn có những thành phần khác trong chính nguyên tử ấy. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta chưa hiểu gì nhiều về nguyên tử.

Người đầu tiên phát huy lý thuyết khoa học nguyên tử là ông John Dalton, một nhà hóa học người Anh sống vào đầu thế kỷ 19. Ông nhận ra rằng chất khí cũng như các chất rắn và lỏng, hình thành bởi những thành phần rất nhỏ, nhỏ không thể ngờ được (như người Hy Lạp cổ đại đã nghĩ vậy) gọi là nguyên tử. Ông tính ra được trọng lượng tương đối của những nguyên tử mà ông đã quen thuộc.

Cuối thế kỷ 19, Ernest Rutherford giải thích thêm về ý tưởng nguyên tử “thái dương hệ”. Trong một nguyên tử, ở giữa được xem là trung tâm là một hạt nhân nặng mang một điện tích dương, bao quanh nó là những điện tử mang điện tích âm. Điện tử (electron) bao quanh hạt nhân như những hành tinh quanh mặt trời.

Về sau, Niels Bohr lại giải trình một lý thuyết mới về nguyên tử. Ông chứng minh rằng những hạt điện tử chỉ có thể quay trên những quĩ đạo nhất định gọi là những tầng năng lượng. Khi các điện tử di chuyển từ tầng này sang tầng khác, chúng phóng thích năng lượng.

Nhưng những gì con người hiểu biết về cấu trúc của nguyên tử vẫn còn đang thay đổi không ngừng vì những thí nghiệm mới luôn cho chúng ta những thông tin mới.