Ai là người hợp nhất Ý?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Bấy giờ, Ý không giống như hiện nay, chưa thành một quốc gia thống nhất, mà là do nhiều tiểu bang hợp thành quốc gia. Trong những tiểu bang này, có bang độc lập, có bang thuộc nước Pháp, có bang thuộc nước Áo. Trong số vua chúa của nhiều tiểu bang Ý, có một ông vua tên là Victor Emmmanuel. Ông muốn các bang Ý liên hợp để trở thành một quốc gia thống nhất. Thủ tướng của ông tên Cavour, là người hết sức tài giỏi. Emmanuel còn có một vị tướng quân anh hùng yêu nước thương dân tên là garibaldi, cũng gọi là “Anh hùng áo đỏ” (The Hero of the Red Shirt), Emmanuel được hai người này phụ giúp rất đắc lực. garibaldi từng là công nhân làm nến ở New York nước Mỹ. Ông rất được lòng dân. Chỉ cần ông hô một tiếng thì quân đội sẵn sàng sát cánh bên ông, vì đất nước Ý mà chiến đấu, dù có chết cũng chẳng sợ.

Cuối cùng, Emmanuel, Cavour và garibaldi đã thống nhất được quốc gia của họ, khiến Ý trở thành một nước lớn. Người Ý đã dựng bia kỷ niệm, dùng tên họ để đặt tên đường.