Armadillo (con tê tê) là con gì vậy?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 2 – Arkady Leokum

Bạn có biết “armadillo” nghĩa là gì không đã? Tiếng Tây Ban Nha “armadillo” có nghĩa là “bộ áo giáp”. Xem mặt đặt tên, đúng chớ không sai. Bởi vì động vật có vú này đúng là có bộ áo giáp bằng xương phủ ngoài.

Từ phía nam Hoa Kỳ cho tới tuốt châu Mỹ, có tới mười thứ “armadillo” khác nhau sinh sống. Phía bên trên thân con “armadillo” được che phủ bằng ba mảnh giáp, làm bằng những mảnh xương có hình như vỏ sò. Một mảnh trên đầu, hai mảnh làm thành những vòng đai che trên lưng. Các vành đai này được nối với nhau bằng những mối nối co dãn được, nhờ đó “armadillo” không bị trở ngại gì khi xoay trở thân mình.

Số lượng vành đai này thường được dùng để đặt tên cho các nòi “armadillo”. Chẳng hạn “armadillo” bảy vành, tám vành, chín vành. Chỉ có ở Hoa Kỳ mới có “armadillo” chín vành. đuôi của “armadillo” cũng có bộ giáp nữa, trừ loại “armadillo một vành” thì đuôi không có bộ giáp. Do đó nó được gọi là “armadillo đuôi mềm”.

Hàm răng của “armadillo” mới thiệt là kỳ lạ. đó chỉ là những cái “cọc” chớ không có men răng gì ráo. đây chính là một điều trái khoáy mà thiên nhiên lấy làm thích thú. Bộ giáp phủ bên ngoài da thì bằng xương cứng còn hàm răng thì lại mềm.

Với một bộ răng như vậy cho nên “armadillo” chỉ ăn được những thứ mềm như kiến, mối, ấu trùng, giòi bọ. Ta biết, loại thực phẩm này thường có dưới lá mục, dưới đất. Bởi vậy, “armadillo” phải đào bới để kiếm. Thiên nhiên đã bù lại cho bộ răng mềm của nó bằng bộ móng ở hai chân trước vừa dai, vừa cứng, vừa nhọn, vừa mạnh. “Armadillo” có thể đào đất nhanh hơn chó. “Armadil- lo” dùng bộ móng hai chân trước đào nhanh một cái hang và lẩn vào đó để tránh kẻ thù. Ngoài cách đào hang, “armadillo” còn có cách chạy để tự vệ. Nhưng nòi “armadillo ba vành” lại tự vệ bằng cách khoanh tròn lại như trái banh. Bộ giáp của nó nặng hơn của những nòi kia cho nên cách tự vệ này tỏ ra hữu hiệu hơn cả.