Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Bạn biết gì về cuộc cách mạng Pháp 1789?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Tại sao nhân dân Pháp nổi lên chống lại vua Louis 16?

Vì nhân dân nước Pháp quá bần cùng trong khi vua, hoàng tộc và giới quí tộc lại vơ vét đến tận cùng xương tủy của họ để ăn xài xa xỉ. Thuế má nước Pháp chẳng những quá bất công mà người dân còn chịu khổ đủ mọi bề, nhân dân hầu như không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì.

Khi Louis 14 làm vua, tình hình đã tệ hại, nhưng càng về sau càng tệ hại hơn, tệ hại đến nỗi nhân dân không thể nào chịu đựng được nữa.

Bấy giờ vua nước Pháp là Louis 16. Hoàng hậu của ông là Marie Antoinette. Nhân dân nước Pháp hầu như bần cùng đến không có miếng đất cắm dùi, chỉ có ăn thứ bánh mì đen hôi mốc mà thôi, ngoài ra chẳng có thức ăn gì khác hơn; đã vậy họ còn bị cũng bức phải nộp tiền cho vua và quí tộc, để vua và quí tộc ăn chơi phè phỡn, suốt ngày tiệc tùng hoan lạc. Ai cả gan dám buông một câu oán thán thì sẽ bị bắt nhốt vô nhà ngục Bastille ở Paris chờ chết.

Những người nghèo khổ không chịu đựng nổi sự áp bức của bọn vua chúa, quí tộc nữa đã vùng lên phá ngục Bastille. Họ xô đổ tường ngục, thả hết phạm nhân ra, giết chết cả cai ngục.

Ngục Bastille bị phá vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Về sau, ngày tháng này đã trở thành ngày Quốc khánh của nước Pháp.

Louis 14 từng kiến tạo một vương cung lộng lẫy ở Versailles. Khi nhân dân Pháp tấn công vào ngục Bas- tille, vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette đang ở cung Versailles. giới quí tộc nghe người Paris nổi dậy thì vô cùng hoảng sợ, vội bỏ chạy ra nước ngoài.

Đồng thời Quốc dân hội nghị thảo ra một văn kiện gọi là Tuyên ngôn nhân quyền (Declaration of the Rights of Human) cũng tương tự như Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vậy. Tuyên ngôn nhân quyền nói, con người sống tự do bình đẳng, pháp luật phải do nhân dân tự soạn thảo, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.

Sau khi bản Tuyên ngôn nhân quyền ra đời không lâu, vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette bị bắt giam. Louis và Marie Antoinette bị giam ở Paris những mấy năm. Có lần vua và hoàng hậu vượt tường trốn chạy, nhưng đã bị bắt lại.

Do đó, Quốc dân hội nghị (National Assembly) thảo ra một hiến pháp để nhà vua theo đó mà trị lý cho công bằng. Nhà vua đồng ý và đã ký tên vào bản hiến pháp đó.

Nhưng vẫn chưa đủ. Nhân dân vốn không muốn nhà vua thống trị họ nữa. Cho nên năm sau, họ thành lập nhà nước Cộng hòa, vua Louis 16 bị án tử hình.