Bạn biết gì về sao Thổ?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 8 – Arkady Leokum

Sao Thổ cũng thuộc loại hành tinh khổng lồ. Nó nổi tiếng là nhờ có vòng sáng tất đẹp. Trong chín hành tinh lớn, thể tích và khối lượng của sao Thổ đều suýt soát sao Mộc. Thể tích của sao Mộc bằng 745 lần trái đất, khối lượng bằng 95 lần trái đất. Từ hai con số này, bạn có thể thấy được điều gì? Vâng, sao Thổ là hành tinh mật độ nhỏ nhất trong chín hành tinh lớn. Mật độ của nó là 0,7 gam trên mỗi xăng-ti-mét khối, đặt sao Thổ trong nước, nó sẽ nổi lềnh bềnh trong nước.

Sao thổ cách mặt trời xa hơn 10 lần so với trái đất, quay quanh mặt trời một vòng mất 29,5 năm. Nó tự quay cũng rất nhanh, bộ phận xích đạo tự quay một vòng mất 10 giờ 14 phút.

Sao Thổ cũng như sao Mộc, bề mặt là hành tinh ở trạng thái dịch thể. Trong khí quyển chủ yếu là hydro và helium, sao Thổ cũng giống như sao Mộc, tự mình có thể phát ra một phần ánh sáng.

Các thiết bị thăm dò phát hiện thấy trên sao Thổ có một lần sấm chớp kinh người, dài đến 60 ngàn kilômét. Sao Thổ có 20 vệ tinh, trong đó lớn nhất là vệ tinh sao

Thổ 6, đường kính là 5150 kilômét, là vệ tinh có thể tích lớn nhất trong hệ mặt trời. Còn lớn hơn cả thể tích của sao Thủy. Thế nhưng trong hệ mặt trời, thứ bậc của sao Thủy vẫn cao hơn vệ tinh sao Thổ thứ 6, vẫn là hành tinh lớn. Vệ tinh sao Thổ 6 đã được phát hiện hơn 300 năm. Hiện nay đã phát hiện thấy trên bề mặt có tầng khí quyển. Đó cũng là vệ tinh duy nhất có tầng khí quyển trong gia đình mặt trời. Những bức ảnh về vệ tinh sao Thổ 6 do các thiết bị thăm dò chụp được thấy rõ màu hồng cam. Bề mặt của nó có thể là lớp băng. Trong “gia đình nhỏ” của sao Thổ, vệ tinh sao Thổ 6 là “hậu sinh” nổi trội nhất.

Vòng ánh sáng của sao Thổ được phát hiện trên 300 năm. Bằng kính viễn vọng thiên văn thông thường cũng có thể nhìn thấy nó. Do góc độ chúng ta nhìn thấy vòng sáng của sao Thổ cũng khác nhau. Vòng sáng của sao Thổ do nhiều hạt băng phân ly nhau tạo thành, đường kính của những hạt băng ấy từ vài xăng-ti-mét đến vài chục xăng-ti-mét, toàn bộ vòng ánh sáng lại bảy vòng đồng tâm hợp thành, tổng vòng sáng rộng khoảng 80 ngàn kilômét, dày khoảng 10 ngàn kilômét.