Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Bạn có biết cổ phiếu không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Cổ phiếu chỉ loại giấy bằng chứng hiển thị rõ người giữ cổ phiếu có cổ phần của một công ty cổ phần mà công ty này phát hành để thu hút vốn, là một loại chứng phiếu có giá trị trên thị trường. Người giữ cổ phiếu có thể căn cứ mức của cổ phiếu định kỳ để nhận cổ tức từ công ty cổ phần đồng thời cũng chịu chung phần trách nhiệm về rủi ro của công ty. Cổ phiếu có thể lưu thông. Cổ đông không được trả lại cổ phiếu chỉ được bán ra hoặc chuyển nhượng.

Có các loại phiếu: cổ phiếu bình thường và cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh, cổ phiếu mức tiền có phiếu và cổ phiếu mức tiền không có phiếu, cổ phiếu thu hồi (còn gọi là cổ phiếu cất giữ trong kho).