Bạn có biết con tằm rất đáng yêu không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum 5000 năm trước đây, người Trung quốc đã biết đem tằm dâu hoang thuần hóa một thời gian dài rồi chọn lựa, nuôi thành tằm

nhà, có thể sinh sản kén và cho tơ với số lượng lớn.