Bạn có tin rằng có “nước đá khô” không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 5 – Arkady Leokum

Có đấy! đó là một chất lỏng gồm carbon dioxide được làm lạnh đến một mức độ nào đó, sau đó ép thành tảng, thành khối y như cây nước đá, nhưng không trong khe, trong vắt, trái lại, trắng muốt, trắng như tuyết vậy.

Cả trăm năm trước, các nhà khoa học đã chế tạo được “nước đá khô” để dùng thay thế mà lại tiện dụng hơn tuyết bội phần khi dùng nó để “làm lạnh” một vật gì đó. Bởi vì, đá khô có thể làm hạ nhiệt độ xuống khoảng -900C. Các bất tiện là các nhà khoa học không kiểm soát được, vì khi chảy ra nó lại hóa lỏng. May thay vấn đề được giải quyết khi carbon dioxide thể rắn trộn lẫn với thể lỏng khác như cồn chẳng hạn sẽ giữ được rất lâu nhiệt độ thấp. Carbon dioxide thể rắn dưới cái tên thương mãi là “nước đá khô” được dùng vì chất liệu đặc này không tan chảy thành chất lỏng mà cứ bốc hơi lần lần. Tính năng rất thuận lợi vì hơi bốc tỏa vào không khí. Carbon dioxide thể đặc – nước đá khô – có khả năng làm lạnh cao hơn chính nước đá.

Công dụng đầu tiên của “nước đá khô” là để trữ… kem. Nhưng, đâu phải chỉ có vậy. Nó được dùng để ướp lạnh cá, thịt và các loại dễ bị hư thối để chuyên chở đi xa cả ngàn cây số trong nhiều ngày dưới tàu thủy. Trứng mà đem ướp “nước đá khô” thì có thể gần như tươi hoàn toàn. Lý do là vì trứng hóa ra cũ vì khí carbon dioxide từ trong trứng thoát ra ngoài qua những lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng. Nhưng nếu “ướp lạnh” bằng “nước đá khô” thì hơi khí bao quanh vỏ trứng. Vì vậy trứng vẫn tươi. Các nhà bán hoa có thể giữ cho nụ không nở trong ba ngày, nếu để hoa trong môi trường ướp carbon dioxide.