Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Cá sinh sản như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Hầu hết cá đẻ trứng, trứng chìm hay nổi trên mặt nước. Vỏ ngoài của trứng là một chất trong suốt; ở trong, trứng được tạo ra bởi lòng đỏ hay chất nguyên sinh. Chất nguyên sinh là chất sống để tạo thành con cá tương lai. Lòng đỏ, cũng giống lòng đỏ của trứng gà, nuôi dưỡng cho cá lớn.

Tế bào trứng thụ tinh nhờ tinh dịch của cá đực, tinh dịch này đi qua màng vỏ vào trứng bằng lỗ nhỏ ngay trên tế bào và chỉ có một lỗ nhỏ độc nhất này mà thôi. Tinh dịch đi qua chỉ một trứng thụ tinh.

Khi mầm sống trong trứng bắt đầu, sự tách bào dần dần tượng hình con cá, chỗ phình ra là cái đầu, rồi đến phần thân và cuối cùng là cái đuôi.

Cái phôi cá này bắt đầu lớn dần trong trứng. Sau một số ngày nhất định, màng vỏ mềm đi, phôi bung ra khỏi vỏ, tự do trôi nổi và lớn dần thành cá.

Như vậy là cá đẻ trứng và thụ tinh bên ngoài.

Có loại cá sinh con như cá gươm, cá kiểng guppy hay cá molly. Trứng thụ tinh trong cơ thể cá cái và thành cá non, sau một thời gian sẽ được sinh ra.