Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Các hành tinh có thể đụng nhau không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 2 – Arkady Leokum

Nhìn bầu trời, ta không biết được các tinh tú ở cách trái đất bao xa. để có thể có một khái niệm về vấn đề này, ta lấy hệ mặt trời và các hành tinh trong hệ ấy để khảo sát xem sao. Các hành tinh trong hệ mặt trời không “thoát” được sức hút của chính mặt trời. ta tạm hình dung như thế này: cái đầu ta chính là mặt trời, kể cả về kích cỡ lẫn vị trí trong hệ mặt trời. Cái đầu ta là tâm của nhiều vòng đồng tâm là các quĩ đạo của các hành tinh.

Nếu cái đầu ta là tâm thì hành tinh mercury (sao thủy) chạy gần cái đầu nhất cũng cách khoảng 6m và kích cỡ của nó chỉ bằng 1… dấu chấm (.). Nên nhớ: mặt trời lớn bằng cái đầu, hành tinh mercury (sao thủy) chỉ lớn bằng dấu chấm ở cách đó 6m. Kế đó, ở vòng ngoài là sao Kim chỉ lớn bằng chữ o và ở cách đó 11m. Vòng ngoài thứ ba là trái đất, hơi lớn hơn sao Kim một chút và ở cách “cái đầu” 16,45m (khoảng cách thực tế là 149,5 triệu km). Ở vòng thứ tư là sao Hỏa, nhỏ hơn trái đất, ở cách “cái đầu” 25m. Ở vòng thứ năm là sao mộc, lớn nhất trong số các hành tinh của hệ mặt trời. So với “cái đầu” (mặt trời) thì sao mộc cỡ bằng hòn bi và ở cách xa cái đầu khoảng 45m. Ở vòng thứ sáu là sao thổ. Nếu so với cái đầu thì sao thổ chỉ bằng bi có đường kính chưa tới 1cm và ở cách xa cỡ ngoại ô xa. Ở vòng thứ bảy là sao thiên Vương có đường kính cỡ 0,2cm và ở cách xa “cái đầu” cỡ gấp hai lần ngoại ô xa. Cuối cùng là sao Diêm Vương kích cỡ chỉ bằng nữa trái đất và ở cách xa “cái đầu” trung tâm cỡ bốn lần ngoại ô xa. tất cả các hành tinh này chạy trên quĩ đạo cố định và cách xa nhau như vậy thì làm sao chúng có hể “đụng” nhau được?