Các nhà khoa học có tìm thấy “mối liên kết đã mất” giữa chúng ta và tinh tinh chưa?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Không, nhất là vì nó thực sự không tồn tại. Hóa thạch và chứng cứ DNA đã cho thấy rằng, ngược với các bức biếm họa về lý thuyết của Darwin, con người không phải là con cháu của tinh tinh mà đúng hơn là chúng ta và chúng có cùng một tổ tiên. Cách đây khoảng 5 tới 7 triệu năm, con người và các loài linh trưởng đã bắt đầu tiến hóa theo những con đường khác nhau. Còn việc tổ tiên chung này trông như thế nào thì vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều.