Các tinh tú cách ta bao xa?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Có những ngôi sao trong vũ trụ ở cách xa chúng ta quá đến nỗi chúng ta chẳng thể nào biết được khoảng cách và số lượng của chúng. Ngôi sao gần nhất cách trái đất bao xa?

Khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là 150 triệu cây số; vận tốc ánh sáng là 300 ngàn cây số một giây, như vậy phải mất 8 phút để ánh sáng đi từ mặt trời đến chúng ta.

Ngôi sao gần nhất đối với trái đất là Proxima Cen- tauri và Alpha Centauri. Khoảng cách từ hai ngôi sao này đến trái đất lớn hơn khoảng cách từ mặt trời đến trái đất 270 ngàn lần. Vậy khoảng cách đó là 150 triệu cây số x 270.000 lần! Phải mất 4,5 năm ánh sáng mới đến được trái đất!

Khoảng cách từ trái đất đến các vì sao lớn đến nỗi người ta phải dùng đơn vị đo lường khoảng cách khó mà tính cho chính xác, gọi là năm ánh sáng, tức là quãng đường ánh sáng phải đi trong một năm. Vào khoảng 10 tỉ cây số. Bốn lần rưỡi số ấy là khoảng cách của trái đất đến đến với ngôi sao gần nhất.

Nếu không dùng viễn vọng kính, mắt ta chỉ thấy được khoảng 6.000 ngôi sao.

Thật ra, nếu chỉ một lần nhìn lên trời và đếm sao bằng kính viễn vọng, nhiều lắm cũng chỉ đếm được vào khoảng trên một ngàn ngôi sao. Tuy nhiên nếu dùng một kính thiên văn cực mạnh, ta có thể chụp ảnh nhiều lần hơn.