Các tinh tú hình thành như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Trước hết, tinh tú là gì? Một ngôi sao là một tinh vân nóng bỏng, như một quả cầu khổng lồ phát ra ánh sáng. Các ngôi sao chứa rất nhiều hydro, đó là nguồn năng lượng chính. Các ngôi sao cũng chứa nhiều thành phần hóa chất khác nhau, như khí helium, nitơ, oxy, sắt, kền và kẽm. Tất cả các thành phần này của một ngôi sao đều ở thể khí.

Các tinh tú hiện hữu trong đám mây bụi và khí khổng lồ, xê dịch trong không gian. Một ngôi sao bắt đầu hình thành khi một đám bụi khí khổng lồ quay vòng như một đám mây. Đám bụi quay vòng này càng ngày càng tập trung thêm những đám bụi khác và lớn dần, sức ly tâm càng mạnh hơn, đám bụi tạo thành một quả cầu khí khổng lồ.

Khi quả cầu càng lớn, đám bụi này chồng chất trên đám bụi khác và nén xuống, ở trung tâm quả cầu, một áp lực được tạo ra. Cuối cùng áp lực mạnh đủ để nâng nhiệt độ của khí lên và khí bắt đầu cháy. Khi áp suất và nhiệt độ ở trung tâm quả cầu lên quá cao, phản ứng nguyên tử bắt đầu xảy ra. Đám khí này trở thành một ngôi sao. Tất cả việc này phải mất bao lâu? Có lẽ vài triệu năm.

Nếu một số lượng vật chất lớn tụ tập cùng nhau để làm thành một ngôi sao, ngôi sao sẽ rất lớn, phát quang và nóng đỏ. Vì nóng, ngôi sao sẽ đốt hết nhiên liệu hạt nhân của nó trong suốt 100 triệu năm. Nếu một số lượng vật chất nhỏ hơn tụ tập cùng nhau để làm thành một ngôi sao, ngôi sao này sẽ nhỏ, mờ và lạnh. Nó sẽ đốt cháy hết nhiên liệu của nó một cách chậm rãi và sẽ thắp sáng hàng ngàn triệu năm.

Mặt trời là một ngôi sao, cỡ trung bình, lớn hơn trái đất khoảng 1 triệu 300 ngàn lần.