Cái gì cấu tạo nên hạt giống?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Tất cả chúng ta đều thích ngửi và nhìn hoa đẹp, cho nên khó mà nghĩ rằng chức năng độc nhất của hoa chỉ là sản xuất hạt giống.

Phía trong đài hoa là những bộ phận sinh sản cần cho hạt giống phát triển. Ở giữa đóa hoa có một hay nhiều nhụy hoa. Xung quanh nhụy hoa là một vòng nhị đực.

Nhụy hoa là nhụy cái. Đáy của nhụy cái phình ra gọi là bầu. Nếu cắt ngang bầu, chúng ta sẽ thấy những noãn tròn trắng nhỏ, sau này chúng sẽ thành hạt giống. Nhưng muốn trở thành hạt phải thụ tinh, do sự kết hợp với hàm lượng phấn hoa.

Phấn hoa do nhị đực sản xuất. Mỗi nhị đực có bao phấn là hai túi nhỏ chứa đầy phấn hoa nằm trên chóp của mỗi nhị. Để hạt giống được hình thành, phấn hoa phải làm cách nào đấy để tới cho được noãn nằm ẩn mình trong bầu dưới đáy nhụy cái.

Muốn làm được như thế chỉ có cách di chuyển qua đỉnh của nhụy cái, gọi là đầu nhụy.

Phấn hoa rơi trên đầu nhụy, phồng lên và phát triển ở đấy, phấn hoa bung ra thành một cái vòi. Vòi tiếp tục phát triển thẳng xuống thân của nhụy cái, xuyên qua vỏ của bầu và vào thẳng noãn. Ở đấy hàm lượng của vòi rót hết cho noãn những chất có bên trong nó, và làm noãn thụ tinh, như thế là thành một hạt. Chỉ có phấn hoa cùng loại cây mới tạo thành vòi và đến được noãn.