Cái gì khiến con ong chúa được làm chúa?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 2 – Arkady Leokum để có ong chúa thì phải có đàn ong. Nhưng không phải là loại ong nào cũng sống thành đàn. Có nhiều loại ong được gọi là “ong cô đơn” hay nói đúng hơn, gọi là “ong cặp” vì chỉ có một ong đực và một ong cái. Những loại ong sống thành đàn thì rất có “tổ chức”: đó là một “xã hội” được phân công rất rành rẽ. Tập đoàn ong đó chia làm ba loại. Một là “ong thợ”. đây là những con ong cái bình thường nhưng không đẻ trứng. Hai là, cũng là ong thợ, nhưng là những ong đực. Ba là, ong chúa, con ong cái duy nhất trong ổ đẻ trứng và có thể là “mẹ” của các ong thợ.

Ta hãy xem một con ong chúa của loài ong nghệ sống như thế nào. “Mụ” sống trong cái lỗ đào dưới cát hay ở nơi nào đó thích hợp. “Mụ” là thành viên duy nhất của cả đàn sống sót qua mùa đông. Qua mùa xuân, “mụ” bắt đầu thành lập một đàn mới. Thoạt tiên, “mụ” tạo dựng một “căn nhà”, có thể “mụ” lấy ngay một cái hang chuột nào đó bỏ trống rồi lấy đất hay vật liệu gì đó mềm mềm vít cửa hang lại, rồi đào trong hang đó một cái lỗ khác để đẻ. Sau đó mụ đi hút mật và nhụy hoa làm thành một “cục” lương thực, đặt vào cái lỗ “mụ” đã đào. Sau đó “mụ” đẻ vài trứng vào “cục” lương thực kia rồi lấy sáp bao kín lại. Kế đó “mụ” nằm lên “cục” lương thực và dùng thân nhiệt “ấp” mấy cái trứng đó.

Gần bên, mụ làm thêm một cái bọng bằng sáp gọi là bình mật mà mụ kiếm mật, nhụy hoa đổ đầy vào đó làm thức ăn cho đến khi mấy cái trứng kia nở ra. Khi lũ ong con nở ra, lớn lên, có thể sử dụng được đôi cánh thì chúng thay thế “mụ” làm tất cả mọi công việc như kiếm thức ăn, kiếm mật, làm sáp… Lúc mới tạo dựng cơ nghiệp thì chỉ có mấy con ong thế hệt thứ nhất là ong thợ. Nhưng trước cuối mùa hè thì những con “ong chúa non” và ong đực cũng tăng lên bộn. đến mùa thu thì cả đàn chia lìa. Công việc duy nhất mà “ong chúa” làm trong suốt mùa hè là đẻ trứng.

Trong số các ong mật thì chỉ có ong chúa là đẻ trứng mà không thể chăm sóc được trứng. Mỗi ngày ong chúa đẻ khoảng 1500 trứng. Trong một mùa, ong chúa đẻ được khoảng 250.000 trứng. Số trứng đó có loại nở ra ong thợ, ong chúa hay ong đực… tuỳ nhu cầu của đàn. Ong chúa non được nuôi trong những “ổ” đặc biệt dành cho các “chúa”. Trước khi các ong chúa non này nổi dậy thì ong chúa mẹ và khoảng một nửa ong thợ bay đi để thành lập một “thuộc địa” mới, một đàn mới. Trong số các ong chúa non còn lại sẽ có một con nổi lên giết hết các ong chúa kia để độc chiếm giang sơn và lên ngôi “chúa”.