Cây cối mọc như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Cây gồm có ba phần chính: rễ ăn sâu xuống đất để hút nước và chất khoáng. Thân và cành vận chuyển nhựa nuôi cây và làm cho lá hướng về phía ánh sáng mặt trời. Lá là nhà máy chế biến thực phẩm cho cây.

Cây trở nên cao to và sum suê là do sự liên tục phát triển của những tế bào mới ở phần ngọn của đầu cành và lá.

Hầu hết cây cối có một bộ phận gọi là tầng phát sinh, đó là nơi các tế bào gỗ lớn ra bề ngang. Hàng năm, tầng phát sinh ở giữa các bó mạch và lõi có thêm một lớp tế bào gỗ mới cùng với lớp gỗ cũ. Mỗi lớp như thế gọi là vòng gỗ, đếm số vòng sẽ biết tuổi của cây.

Nước và khoáng chất tan ra lưu thông từ rễ đến lá trong mạch gỗ của tầng phát sinh. Mạch cây mang nhựa của cây từ lá xuống.

Khi cây lớn, mạch gỗ cứng lại, không còn nối kết với lá nữa, chỉ còn chứa nước, về sau trở thành lớp gỗ cứng.

Trong lúc tầng phát sinh làm cho thân cây và cành lá lớn lên, lá cây sản xuất thức ăn để tạo nên các lớp mô của cây. Trong lúc hấp thu năng lượng mặt trời, chất diệp lục tố của lá thải chất carbon dioxid ra ngoài không khí. Nó còn tổng hợp chất carbon dioxid với nước và muối khoáng từ rễ cây để tạo thành đường và tinh bột.