Chất khí là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Vật chất hiện hữu dưới vô số hình dạng. Khi thấy một chất có hình dạng giống như hình dạng của không khí quanh ta, đó là chất khí.

Chất khí được tạo nên bởi những phần tử nhỏ li ti chuyển động linh hoạt, có chiều hướng nở rộng bao nhiêu tùy thích. Vì thế, một mẫu chất khí không có hình dạng đặc biệt. Nếu một chất khí được cho vào trong một bình chứa, nó nở ra và chiếm chỗ toàn bình chứa.

Khi chất khí ở trong một bình chứa, những phân tử di động đụng vào thành bình và nó bị bật lại. Hằng nghìn tỉ phân tử liên tục va vào thành bình, mỗi phân tử tạo ra một sức đẩy nhỏ. Tất cả họp lại tạo thành sức ép của chất khí.

Nếu vật chứa nhỏ hơn, thể tích nhỏ hơn, các phân tử chất khí đẩy nhau căng hơn. Các phân tử khí có ít khoảng trống để di chuyển. Nếu nhiều phân tử khí, nó đụng thành mỗi giây một lần. Vậy, khi thể tích giảm, áp suất tăng.

Nếu chất khí được nung nóng, các phân tử khí di chuyển càng nhanh và áp suất tăng lên. Nếu nhiệt độ hạ xuống các phân tử không còn di chuyển nhanh nữa. Nếu nhiệt độ xuống thấp vừa đủ, lực hút sẽ kéo các phân tử đến với nhau và kết lại với nhau, lúc ấy chất khí không còn là khí nữa, nó được hóa lỏng.

Có nhiều loại khí khác nhau. Không khí là loại khí phổ biến nhất. Thật ra, không khí là một hỗn hợp của hai hay nhiều chất khí khác nhau, trong đó hai thành phần chính là oxy và nitơ. Các loại khí thông thường khác là amoniac, carbon dioxid (có trong không khí mà ta thở ra) carbon monoxid (do ống khói xe hơi thải ra), helium, hydro, và metan.