Chuỗi xoắn đôi DNA lớn như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Lớn đến kinh ngạc: phân tử DNA được nằm gọn trong mỗi tế bào của chúng ta có chiều ngang chỉ khoảng 20 nguyên tử nhưng dài khoảng 1,2 m. Bị quấn chặt lại thành nhiễm sắc thể, nó chỉ có thể được thấy dưới kính hiển vi điện tử nhưng nếu tất cả DNA trong cơ thể một người được nối đầu với nhau, chúng sẽ kéo dài gấp mười lần từ khoảng cách trái đất tới sao Diêm Vương.