Có bao nhiêu nước sông chảy ra biển?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Có hàng ngàn con sông lớn nhỏ trên thế giới ngày đem liên tục chảy ra biển, bổ sung lượng nước cho biển. Tại sao nước sông liên tục chảy ra biển? Đó là một loại vận động tuần hoàn của nước trong thế giới tự nhiên.