Có đúng là sử dụng Internet là không khôn ngoan khi đang có mưa bão sấm sét?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Nhìn chung, tất cả các thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính, nên được ngắt điện khi một cơn bão lớn đang đến (và có lẽ nên được tránh xa khi bão đã đến, để ta có thể tránh bị sét đánh khi chạm vào máy). Tuy nhiên, máy vi tính có nối Internet thì lại đặc biệt dễ bị hư và nên được ngắt cáp mạng, vì đây chính là con đường mà sét truyền tới máy.