Có phải chúng ta mất 20% thân nhiệt qua đầu của chúng ta không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Đầu chiếm ít hơn 10% tổng diện tích bề mặt của cơ thể nhưng mật độ mạch máu cao của nó ngụ ý rằng nó chịu trách nhiệm cho một tỉ lệ mất thân nhiệt lớn hơn nhiều. Tiến sĩ Dusan Fiala của đại học De Montfort, Leicester, người đã sử dụng mô hình trên máy tính của mình để thăm dò lượng nhiệt thoát ra từ cơ thể con người. Đưa vào các con số dành cho một người mặc đồ đầy đủ, đang đi bộ trong một ngày mùa đông lạnh lẽo (00C), tiến sĩ Fiala ghi nhận rằng cơ thể mất nhiệt lượng vào khoảng 260 watt, với gần 16% xuất phát trực tiếp từ bề mặt da đầu. Cộng thêm một vài phần trăm do tác động của việc thở ra hơi ấm và con số 20% thật sự là một con số chính xác. Khi đội mũ, lượng nhiệt mất đi trực tiếp từ đầu giảm xuống tới 50% – khẳng định lại sự khôn ngoan của việc đội mũ trong thời tiết lạnh.