Có sự khác biệt giữa nấm thường và nấm độc không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Câu trả lời là không! Thật ra, theo khoa học mà nói, chẳng có nấm nào tên “nấm độc”. Nhà thực vật học chẳng bao giờ dùng từ ấy, vì đối với họ chẳng có gì khác biệt giữa một cây nấm (bình thường) và một cây nấm độc.

Có nhiều quan niệm sai lầm về nấm. Loại nấm độc rất hiếm, tuy hiếm nhưng chúng lại gây chết người, cho nên không ai ăn thử nấm trừ phi biết rõ đó là loại thông thường.

Những thử nghiệm mà người ta cho rằng có thể dùng để phân biệt nấm độc, cũng vô giá trị. Ví dụ, chẳng đúng tí nào khi nói rằng tất cả loại nấm có hình dù là nấm độc. Lại càng không đúng khi dùng muỗng bạc khuấy nấm mà muỗng bị đen, ấy là nấm độc.

Nấm độc chứa một chất độc mạnh đến nỗi khi ăn vào, xem như cầm chắc cái chết. Ngày xưa có câu chuyện vua Nero đã giết cả đoàn người bằng cách dọn cho họ ăn nấm độc. Tốt hơn hết nên vào cửa hàng mua nấm mà ăn, chứ đừng tự mình hái.