Cộng đồng châu Âu Euro là tổ chức gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Cộng đồng châu Âu trước kia là khối thị trường chung châu Âu, là tên gọi chung của liên doanh thép than châu Âu và liên doanh năng lượng nguyên tử châu Âu. Lúc đầu nó do sáu nước: Pháp, Liên bang Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg thành lập để ngăn chặn những nước lớn siêu hạng lúc đó khống chế và áp đảo; tìm kiếm sự độc lập, an toàn và phát triển. Về sau Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland, Anh, Đan Mạch tiếp tục tham gia, thành viên lên tới 12 nước, trụ sở đặt tại

Brussel. Nó đại diện cho lợi ích chính trị kinh tế của các quốc gia châu Âu vì cộng đồng châu Âu trên bình diện thế giới đóng vai trò ngày càng quan trọng, nên nó đã trở thành tên gọi quốc tế. Thế thì cộng đồng châu Âu hoạt động như thế nào?

Cộng đồng châu Âu thực chất là một tổ chức do 5 cơ quan hợp thành; đó là ủy ban châu Âu, tòa án châu Âu, cơ quan thường trực các bộ trưởng, ủy ban chấp hành và cơ quan thường trực châu Âu; chúng thể hiện chức năng của cộng đồng châu Âu. Ngoài tòa án châu Âu ra, bốn cơ quan còn lại của nó độc lập với nhau, đồng thời chế ước lẫn nhau. Ủy ban châu Âu có thể chất vấn ủy ban chấp hành của cộng đồng châu Âu, kiểm tra và đề xuất nghị án bất tín nhiệm. Ủy ban chấp hành cần báo cáo kiến nghị lên cơ quan thường trực các bộ trưởng, cơ quan thường trực các bộ trưởng thông qua biểu quyết rồi thông báo quyết định cuối cùng cho ủy ban chấp hành cơ quan thường trực các bộ trưởng hàng năm gửi báo cáo và dự toán trình ủy ban, ủy ban có thể đưa ra ý kiến tư vấn.

Ngoài năm cơ quan lớn nói trên ra, cộng đồng châu Âu còn có một cơ quan tư vấn chính sách quan trọng: Ủy ban về các vấn đề kinh tế và xã hội. Chức năng của nó là đề xuất những cơ sở chính sách cho ủy ban chấp hành và cơ quan thường trực các bộ trưởng.