Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Cứ tiếp tục như vậy, có lúc nào Hồng Hải bị bốc hơi cạn khô không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Không thể như thế được! Nhờ eo biển Aden ở phía Nam nên có sự giao lưu lượng nước với Ấn Độ Dương, lượng nước từ Ấn Độ Dương chảy vào vượt quá lượng nước chảy ra của Hồng Hải. Ở phía Bắc lượng nước giao lưu với Địa Trung Hải qua kênh Suez rất nhỏ, cho nên hàm lượng muối ở phía Bắc cao hơn phía Nam.